Jak się przygotować do egzaminu czy sprawdzianu?

jak efektywnie się uczyć

Oprócz podręczników uczeń może korzystać ze słowników tematycznych, repetytoriów, w księgarniach można znaleźć vademeca. Warto także kupić dodatkowe zeszyty ćwiczeń np. innego wydawnictwa czy karty pracy.

Najczęściej wybierane są oczywiście podręczniki szkolne, ponieważ zawierają materiał w skróconej formie, przekaz jest w przystępnym, zrozumiałym dla ucznia języku. Dodatkowo podręczniki zawierają dużą ilość ćwiczeń, zadań czy pytań, które uczeń może sam opracować i sprawdzić stan opanowanej wiedzy. Podręczniki do gimnazjum czy podręczniki maturalne mają ćwiczenia, których konstrukcja jest taka sama, jak tych na właściwym egzaminie.

W przygotowaniach do każdego egzaminu bardzo ważną rolę odgrywają środki dydaktyczne i metody pracy. Nie ma uniwersalnej metody czy idealnej pomocy dydaktycznej, ponieważ wszystko jest związane z rodzajem i ilością materiału, czasem, który pozostał do egzaminu czy klasówki, a także z możliwościami i umiejętnościami ucznia czy studenta.

Rekomendowane artykuły